ปอดอักเสบ เรื่องใกล้ตัวที่ทุกคนควรรู้

โรคปอดอักเสบ คืออะไร? โรคปอดอักเสบ หรือปอดบวม เป็นอาการอักเสบของเนื้อปอดที่พบได้บ่อย โดยเฉพาะในเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีภาวะภูมิต้านทานต่ำ ซึ่งบางครั้งการติดเชื้ออาจรุนแรงและทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้    สาเหตุของการเกิดโรคปอดอักเสบ สาเหตุของการเกิดโรคปอดอักเสบมีอยู่ 2 สาเหตุ คือ 1. เกิดจากการติดเชื้อ  โดยเชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย และเชื้อรา ซึ่งเชื้อที่พบจะแตกต่างกันในแต่ละกลุ่มอายุ และสภาพแวดล้อมที่เกิดโรค เช่น ได้รับเชื้อจากที่ชุมชนทั่วไป หรือจากภายในโรงพยาบาล เป็นต้น 2. ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อ  เช่น เกิดจากการหายใจเอาสารที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ เช่น ฝุ่น ควัน สารเคมี หรือเกิดจากการสำลัก อาหาร น้ำดื่ม อาเจียน หรือน้ำลายเข้าไปในปอด   เช็คอาการของโรคปอดอักเสบ หายใจลำบาก เจ็บหน้าอก มีไข้ต่อเนื่อง 39 องศาหรือสูงกว่า ไอมีเสมหะต่อเนื่อง อ่อนเพลีย คลื่นไส้ อาเจียน หรือท้องเสีย    การป้องกัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรค แพทย์แนะนำให้ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง […]

ฝุ่น PM2.5 ขนาดเล็กแต่ผลกระทบใหญ่

ฝุ่น PM2.5 คืออะไร? ฝุ่น PM2.5 คือ ฝุ่นที่มีขนาดเล็กที่อยู่ในอากาศ เมื่อมีลมพัด ฝนตก จะทำให้ความเข้มข้นของฝุ่นไม่มากพอที่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ แต่เมื่ออากาศนิ่ง ฝุ่นจะไม่ฟุ้งกระจาย คล้ายกับมีโดมขนาดใหญ่ครอบเอาไว้ ทำให้ความเข้มข้นของฝุ่นสูงมากจนเป็นอันตรายต่อสุขภาพ   ปัจจัยที่ทำให้เกิดฝุ่น PM2.5 ประกอบไปด้วย   การเผาไหม้เชื้อเพลิงที่ไม่สมบูรณ์  ฝุ่นจากการก่อสร้าง  การเผาป่า เผาขยะ ควันบุหรี่    อยู่ในอาคารจะได้รับผลกระทบจาก PM2.5 ไหม? ถึงแม้จะอยู่ในอาคารก็ยังสามารถได้รับฝุ่น PM2.5 จากการเปิดประตู หน้าต่างหรือรูรั่วในอาคารนั้นเอง และที่สำคัญการทำกิจกรรมในอาคารยังสามารถสร้างฝุ่น PM2.5 ได้ด้วย เช่น การทำอาหารด้วยการจุดไฟด้วยไม้ การจุดเทียน จุดธูป หรือการสูบบุหรี่   ผลกระทบต่อสุขภาพปอดและระบบทางเดินหายใจจากการสูดฝุ่น PM2.5 อาการระยะสั้น ระคายเคืองตา จมูก และคอ  ไอ จาม น้ำมูกไหล หายใจลำบาก อาการระยะยาว ประสิทธิภาพในการทำงานของปอดลดลง หลอดลมอักเสบ ถุงลมโป่งพอง หัวใจเต้นผิดปกติ […]