Tips สุขภาพดี : สุขภาพระบบทางเดินหายใจ

โรคปอดอักเสบ คืออะไร? โรคปอดอักเสบ หรือปอดบวม เป็นอาการอักเสบของเนื้อปอดที่พบได้บ่อย โดยเฉพาะในเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีภาวะภูมิต้านทานต่ำ ซึ่งบางครั้งการติดเชื้ออาจรุนแรงและทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้    สาเหตุของการเกิดโรคปอดอักเสบ สาเหตุของการเกิดโรคปอดอักเสบมีอยู่ 2 สาเหตุ คือ

Read More »

ฝุ่น PM2.5 คืออะไร? ฝุ่น PM2.5 คือ ฝุ่นที่มีขนาดเล็กที่อยู่ในอากาศ เมื่อมีลมพัด ฝนตก จะทำให้ความเข้มข้นของฝุ่นไม่มากพอที่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ แต่เมื่ออากาศนิ่ง ฝุ่นจะไม่ฟุ้งกระจาย คล้ายกับมีโดมขนาดใหญ่ครอบเอาไว้ ทำให้ความเข้มข้นของฝุ่นสูงมากจนเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  

Read More »