อินโนบิก นูทริชั่น เปิดตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 2 สูตรใหม่ เพื่อสุขภาพคนไทย

บริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด เป็นบริษัทในเครือ ปตท. มุ่งขับเคลื่อนธุรกิจใหม่ “วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต (Life Science)” ให้เป็นรูปธรรม ตามวิสัยทัศน์ของ ปตท. “ขับเคลื่อนทุกชีวิตด้วยพลังแห่งอนาคต (Powering Life with Future Energy and Beyond)” โดยมุ่งเน้นดำเนินการลงทุนในธุรกิจยา ธุรกิจวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ และธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพ     ซึ่งในเวลาต่อมา อินโนบิก (เอเซีย) ได้จัดตั้ง บริษัท อินโนบิก นูทริชั่น จำกัด เพื่อพัฒนา “โภชนาการทางการแพทย์ (Medical Nutrition)” หรือ อาหารสำหรับผู้ป่วย และอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ หรือ โภชนเภสัช (Nutraceutical) ตลอดจนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใหม่ๆ ที่คิดค้นโดยผู้เชี่ยวชาญของไทย ตามแต่ละกลุ่ม ตามอายุ เพศ หรือความต้องการด้านโภชนาการ เพื่อป้องกันและดูแลสุขภาพให้แก่ผู้บริโภค สอดคล้องกับแนวโน้มจำนวนของผู้สูงอายุที่เพิ่มสูงขึ้น และกระแสการรักสุขภาพ อีกทั้ง ยังเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่ประเทศ […]

ปอดอักเสบ เรื่องใกล้ตัวที่ทุกคนควรรู้

โรคปอดอักเสบ คืออะไร? โรคปอดอักเสบ หรือปอดบวม เป็นอาการอักเสบของเนื้อปอดที่พบได้บ่อย โดยเฉพาะในเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีภาวะภูมิต้านทานต่ำ ซึ่งบางครั้งการติดเชื้ออาจรุนแรงและทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้    สาเหตุของการเกิดโรคปอดอักเสบ สาเหตุของการเกิดโรคปอดอักเสบมีอยู่ 2 สาเหตุ คือ 1. เกิดจากการติดเชื้อ  โดยเชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย และเชื้อรา ซึ่งเชื้อที่พบจะแตกต่างกันในแต่ละกลุ่มอายุ และสภาพแวดล้อมที่เกิดโรค เช่น ได้รับเชื้อจากที่ชุมชนทั่วไป หรือจากภายในโรงพยาบาล เป็นต้น 2. ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อ  เช่น เกิดจากการหายใจเอาสารที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ เช่น ฝุ่น ควัน สารเคมี หรือเกิดจากการสำลัก อาหาร น้ำดื่ม อาเจียน หรือน้ำลายเข้าไปในปอด   เช็คอาการของโรคปอดอักเสบ หายใจลำบาก เจ็บหน้าอก มีไข้ต่อเนื่อง 39 องศาหรือสูงกว่า ไอมีเสมหะต่อเนื่อง อ่อนเพลีย คลื่นไส้ อาเจียน หรือท้องเสีย    การป้องกัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรค แพทย์แนะนำให้ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง […]

ฝุ่น PM2.5 ขนาดเล็กแต่ผลกระทบใหญ่

ฝุ่น PM2.5 คืออะไร? ฝุ่น PM2.5 คือ ฝุ่นที่มีขนาดเล็กที่อยู่ในอากาศ เมื่อมีลมพัด ฝนตก จะทำให้ความเข้มข้นของฝุ่นไม่มากพอที่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ แต่เมื่ออากาศนิ่ง ฝุ่นจะไม่ฟุ้งกระจาย คล้ายกับมีโดมขนาดใหญ่ครอบเอาไว้ ทำให้ความเข้มข้นของฝุ่นสูงมากจนเป็นอันตรายต่อสุขภาพ   ปัจจัยที่ทำให้เกิดฝุ่น PM2.5 ประกอบไปด้วย   การเผาไหม้เชื้อเพลิงที่ไม่สมบูรณ์  ฝุ่นจากการก่อสร้าง  การเผาป่า เผาขยะ ควันบุหรี่    อยู่ในอาคารจะได้รับผลกระทบจาก PM2.5 ไหม? ถึงแม้จะอยู่ในอาคารก็ยังสามารถได้รับฝุ่น PM2.5 จากการเปิดประตู หน้าต่างหรือรูรั่วในอาคารนั้นเอง และที่สำคัญการทำกิจกรรมในอาคารยังสามารถสร้างฝุ่น PM2.5 ได้ด้วย เช่น การทำอาหารด้วยการจุดไฟด้วยไม้ การจุดเทียน จุดธูป หรือการสูบบุหรี่   ผลกระทบต่อสุขภาพปอดและระบบทางเดินหายใจจากการสูดฝุ่น PM2.5 อาการระยะสั้น ระคายเคืองตา จมูก และคอ  ไอ จาม น้ำมูกไหล หายใจลำบาก อาการระยะยาว ประสิทธิภาพในการทำงานของปอดลดลง หลอดลมอักเสบ ถุงลมโป่งพอง หัวใจเต้นผิดปกติ […]